"Domin Fur"

Galeria

Kołnierze, mankiety oraz pompony z jenotaWyroby ze skóry lisa polarnego